Elia

Elia Transmission Belgium beheert het elektriciteitstransmissienetwerk in België. Wij beheren het Belgische hoogspanningsnet (30 kV tot 400 kV), dat bestaat uit meer dan 8.849 km aan bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels. We handhaven een serviceniveau van 99,99% en zorgen ervoor dat productie en consumptie rond de klok in evenwicht zijn. Hiermee bieden we de samenleving een robuust elektriciteitsnet, dat van groot belang is voor sociaaleconomische welvaart.

Bezoek ons: