Umicore

Umicore Precious Metals Refining

Al sinds de oudheid liggen metalen aan de basis van de vooruitgang van de mens. Umicore is wereldleider in de raffinage en recyclage van edele metalen. In Hoboken herwinnen we 17 metalen, waaronder goud en zilver. We zijn uniek door de waaier van materialen die we kunnen recycleren en de flexibiliteit van onze activiteiten. De materialen die we verwerken, zijn
gsm’s, laptops, autokatalysatoren en industriële producten.

Bekijk onze site via: http://www.umicore.com